Släktforskning

En stor släktdatabank över Gagnef, Mockfjärd, Åhl, Leksand, Siljansnäs och Rättvik plus Dalregementets alla 8 kompanier med befäl mm. Detta är ett fortlöpande forskningsprojekt som har pågått sedan 1967, ständigt utökas och dateras upp kontinuerligt. Hittills digitalt registrerat innehåll (126 MB) i databanken med över 5200 datafiler i wordformat 3 december 2011.


Dalregementet (35 % av databanken):

1. Leksands kompani personhistoria 1670-1901 (ny reviderad och kompletterad upplaga).

2. Rättviks kompani personhistoria: rotarna 73 – 87. De övriga rotarna behandlas för tiden 1690 – 1713.

3. Gagnefs kompani personhistoria 1679-1887.

4. De övriga kompaniernas personhistoria 1690-1713.

5. Dalregementets 12 tillfälliga kompanier.

6. Trossdrängar vid de olika kompanierna.

7.Krigsfångar.

8. Händelseförloppet för Dalregementet under tidsperioden 1700 -1709.

9. Alla 38 byar med gårdar och släkter i Gagnef.

10. Alla 16 byar, med gårdar och släkter, i Mockfjärd.

11. Gårdar och släkter i Leksand.

12. Gårdar och släkter i Siljansnäs.

13. Husförhörslängden för alla byar i Åhls socken 1712-1731.


14.Gårdar och släkter i alla byar i Rättvik och Boda.

15. Grundforsen i Transtrand. 16. Mantalslängdernas kolumnsystem, bomärken, länsstyrelsens handlingar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)